Jun 20, 2021
இந்தியா

மிசோரத்தின் லுங்லேய் பகுதியில் நிலநடுக்கம்: ரிக்டரில் 3.7-ஆக பதிவு

மிசோரம்: மிசோரத்தின் லுங்லேய் பகுதியில் இன்று காலை 9.30 மணியளவில் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலநடுக்கமானது ரிக்டர் அளவு கோலில் 3.7-ஆக பதிவாகியுள்ளது. மேலும் இந்த நிலநடுக்ககும் குறித்த பாதிப்புகள் எதுவும் வெளியிடவில்லை என கூறப்படுகிறது.